Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 10-14/8

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2018...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

09/09/2018 17:12

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2018.

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 11/9/2018, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/9/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 12/9/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (mã TDT-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 12/9/2018, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 13/9/2018, Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức năm 2017 và lợi nhuận còn lại của năm trước bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) – trong đó: trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 12%và lợi nhuận còn lại của năm trước bằng tiền là 3%.

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền đợt cuối với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).