Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 16-20/4

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

15/04/2018 00:03

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018.

* Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 100%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

* Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2016-2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE) thanh toán thêm cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 200 đồng).

* Ngày 17/4/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã PPP-HNX) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 18/4/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/4/2018, Công ty Cổ phần Dich vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 19/4/2018, Công ty Cổ phần ANI (mã SIC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).