Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 2-6/7

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

01/07/2018 17:30

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (mã ACM-HNX) thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu ACM (ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2016) sang ngày 2/7/2018 thay vì ngày 30/11/2017 do sau thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý, tuần hoàn nước thải sản xuất, Công ty đã thực hiện hoạt động sản xuất với một dây chuyền công suất nhỏ. Chính vì hoạt động sản xuất tại nhà máy chưa ổn định, nguồn tài chính thiếu hụt nên Ccông ty xin lùi lại ngày thanh toán cổ tức đợt 1/2015 để tập trung nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trở lại bình thường.

* Ngày 2/7/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 700 đồng).

* Ngày 2/7/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 2/7/2018, Công ty Cổ phần Hacisco (mã HAS-HOSE) chi trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 4/7/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (mã TA9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 4/7/2018, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (mã VNR-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (mã HDB-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung (mã CHP-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 (mã TV3-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (mã ACC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 6/7/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).