Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 8-12/1

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

07/01/2018 10:19

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018

* Ngày 8/1/2018, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 10/1/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) chia cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/1/2018, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 11/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/1/2018, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) trả cổ tức đợt 2/năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).