LIX: 30/12 nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

LIX sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019, tỷ lệ thực hiện 25% bằng tiền mặt ngày 30/12 tới. Năm 2019 LIX có thể vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 20%...

Quỳnh Nguyễn

02/12/2019 10:34

Công tỷ cổ phần Bột giặt LIX (HOSE: LIX) đã có công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2019. Theo đó, ngày thanh toán cổ tức là 30/12/2019.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện 25%, bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/12/2019. Ngày thanh toán 30/12/2019.

Năm 2019, LIX đặt kế hoạch doanh thu 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng, cổ tức 30% bằng tiền. 9 tháng đầu năm LIX đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu cả năm và 92% kế hoạch lợi nhuận năm.

LIX đề ra kế hoạch trong quý IV/2019 doanh thu đạt 600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Nếu kế hoạch lợi nhuận 50 tỷ đồng đề ra trong quý IV/2019 đạt được, LIX có thể sẽ vượt gần 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hiện giá cổ phiếu LIX đang giao dịch ở mức 43.900 đồng/cổ phiếu.