Lợi nhuận SHB năm 2017 gần 2.000 tỷ, tăng 66%

Nhiều chỉ tiêu tài chính của SHB tăng trưởng mạnh trong năm 2017...

Đến 31/12/2017, tổng tài sản SHB đạt 277.994 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Thúy Anh

01/02/2018 11:58

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017, trong đó ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính tăng trưởng ấn tượng so với năm 2016 và vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra.

Theo báo cáo tài chính, tính đến 31/12/2017, tổng tài sản SHB đã đạt 277.994 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vốn điều lệ của SHB ở mức 11.196 tỷ đồng và tới đây sẽ tăng lên hơn 12.036 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Vốn tự có đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 9%. Đây là điều kiện để SHB tiếp tục nâng cao các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và từng bước tiếp cận các tỷ lệ an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

Cũng tính đến 31/12/2017, huy động vốn từ tổ chức và dân cư của SHB đạt 212.519 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng trên 60% thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng tính đến thời điểm 31/12/2017 đạt 196.131 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với đầu năm và hoạt động tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đến cuối 2017, tỷ lệ nợ xấu của SHB được kiểm soát ở mức an toàn với 1,9%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12% - cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%).

Về kết quả kinh doanh năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước và vượt 11% kế hoạch.

Có được kết quả này do SHB đạt tăng trưởng ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng cho từng phân khúc khách hàng của SHB nhằm mang đến cho khách hàng sự toàn diện cả về lợi ích và giá trị.