Mai Linh miền Bắc thoát lỗ ngoạn mục nhờ thanh lý tài sản

Trong bối cảnh chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Uber và Grab, khoản tiền thanh lý tài sản cố định và thu nhập khác trở thành "cứu tinh" của Mai Linh Miền Bắc...

Mai Linh miền Bắc thoát lỗ ngoạn mục nhờ thanh lý tài sản.

KIỀU LINH

12/04/2018 16:34

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc (mã chứng khoán MLN - UpCOM) cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.038 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2016. 

Mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhẹ song do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng dẫn đến kết thúc năm tài chính 2017, Mai Linh miền Bắc ghi nhận khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 53 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu biến động mạnh, doanh thu dịch vụ taxi, xe cho thuê, sửa chữa đều giảm, trong đó, dịch vụ taxi giảm từ 899 tỷ đồng năm trước về còn 861 tỷ đồng. Doanh thu từ cho thuê tài sản tăng mạnh lên đến 91 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2016.

Do phải trả chi phí nhãn hiệu cho Tập đoàn Mai Linh nên chi phí bán hàng của doanh nghiệp này tăng gần gấp ba năm trước, lên mức 50 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể.

Trong bối cảnh chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Uber và Grab khiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính không đủ bù đắp chi phí thì khoản tiền thanh lý tài sản cố định và thu nhập khác trở thành "cứu tinh" của Mai Linh Miền Bắc. Nhờ đó, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần taxi truyền thống phía Bắc báo lợi nhuận ròng xấp xỉ 41 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn của Mai Linh miền Bắc là 1.999 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 1.432 tỷ đồng, chiếm 71,6%. Nợ phải trả bao gồm nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 201 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp nhà nước 24 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn...

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là 2,5 lần.

Mai Linh Miền Bắc đang sở hữu 16 công ty con hoạt động từ Hà Tĩnh trở ra khu vực phía bắc. Công ty chính thức niêm yết trên sàn UPCoM từ cuối tháng 8 năm ngoái với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 11.500 đồng. Thị giá MLN đã giảm gần 4 lần, hiện chỉ có giá 2.300 đồng/cổ phiếu.