Masan chào mua công khai toàn bộ cổ phần Vinacafé Biên Hoà

Masan Beverage đang sở hữu 18,2 triệu cổ phiếu, tương đương 68,5% vốn cổ phần Vinacafé Biên Hoà...

Hoạt động sản xuất của Vinacafé Biên Hòa.

Hà Anh

06/12/2017 16:01

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) thông báo vừa nhận được đề nghị chào mua công khai của Công ty TNHH MTV Masan Beverage.

Theo đó, Masan Beverage công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chào mua toàn bộ cổ phần Vinacafé Biên Hoà với giá 202.000 đồng/cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 100%. Như vậy, ước tính giá trị thương vụ này khoảng 1.700 tỷ đồng.

Masan Beverage đang sở hữu 18,2 triệu cổ phiếu, tương đương 68,5% vốn cổ phần Vinacafé Biên Hoà. Nếu giao dịch theo đúng kế hoạch thì doanh nghiệp này sẽ sở hữu 100% vốn tại VCF.

Được biết, doanh thu thuần quý 3/2017 của VCF đạt 781 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2017 đạt hơn 2.052 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 126,7 tỷ và lũy kế 9 tháng năm 2017 đạt hơn 157 tỷ đồng.

Mới đây, công ty đã có quyết định về việc tạm ứng cổ tức với mức 66.000 đồng/cổ phiếu, VCF có 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành và số tiền chi trả cổ tức sẽ lên đến hơn 1.750 tỷ đồng.