Masan sẽ phát hành thêm 5,7 triệu cổ phiếu ESOP

Thị giá 85.000 đồng/cổ phiếu nhưng Masan Group tính phát hành cổ phiếu ESOP với giá chưa bằng 1/8...

Dự kiến, đợt phát hành ESOP này sẽ được MSN thực hiện trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay.

Đào Vũ

24/05/2018 11:56

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, công ty này sẽ dự kiến phát hành thêm tối đa 5.786.869 cổ phiếu, tương đương 0,5% tổng số vốn điều lệ. Giá phát hành bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được MSN phát hành cho nhân viên của công ty, các công ty con và công ty thành viên của Masan có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và có cam kết gắn bó lâu dài.

Trong đó, 30%-50% sẽ được phân bố cho người lao động mang lại giá trị cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính chiến lược và huy động vốn cho MSN.

10%-30% được phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu từ dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng.

10%-20% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.

Với nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ như trên, Masan Group cũng đã chốt danh sách 79 người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP lần này.

Trong trường hợp, kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua, nếu nhân viên không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thi công ty sẽ hủy số cổ phần còn lại không được đăng ký mua hoặc tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn.

Dự kiến, đợt phát hành ESOP này sẽ được thực hiện trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, giá cổ phiếu MSN đang giao dịch trên thị trường ở quanh mức 85.000 đồng/cổ phiếu. Ước lũy kế doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2018 của công ty đạt 17.728 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt mức 1.500 tỷ đồng gấp 3,3 lần nửa đầu năm trước.