May Phú Thịnh - Nhà Bè sắp bị hủy niêm yết trên HNX

Nguyên nhân hủy niêm yết là để NPS tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất hàng may mặc để tái cơ cấu doanh nghiệp...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu NPS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

29/11/2017 21:06

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (mã NPS) được hủy niêm yết tự nguyện trên HNX.

Theo đó, toàn bộ 2,17 triệu cổ phiếu NPS trên HNX từ 5/12/2017 với nguyên nhân hủy niêm yết để công ty tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất hàng may mặc để tái cơ cấu doanh nghiệp. Sau khi hủy niêm yết tự nguyện, May Phú Thịnh - Nhà Bè sẽ đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.

Được biết, cổ phiếu NPS cũng đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 30/10/2017 do công ty này liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin và không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa và diện bị cảnh báo.

Năm 2016, doanh thu của May Phú Thịnh - Nhà Bè đạt hơn 33,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 1,83 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước công ty báo lãi hơn 369 triệu đồng).

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của công ty đạt hơn 73 tỷ, giảm hơn 3 tỷ so với hồi đầu năm và tổng lỗ lũy kế là hơn 736 triệu đồng.