Một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác vì đi lễ trong giờ làm việc

Đó là ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực Bình Lục (Hà Nam)...

Vị giám đốc này đã đi lễ Đền Trần trong giờ hành chính.

An Nhiên

01/03/2018 13:42

Công ty Điện lực Hà Nam (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) vừa mới có văn bản về việc phân công cán bộ tạm tời kiêm nhiệm điều hành sản xuất kinh doanh của Điện lực Bình Lục.

Cụ thể, Điện lực Hà Nam quyết định tạm đình chỉ đối với ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực Bình Lục kể từ ngày 1/3/2018 cho đến khi có quyết định của Hội đồng kỷ luật Công ty Điện lực Hà Nam.

Đồng thời, phân công ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc công ty tạm thời kiêm nghiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Bình Lục trong thời gian trên.

Trước đó, Công ty Điện lực Hà Nam có xác nhận có việc một số cán bộ công nhân viên Điện lực Bình Lục đi lễ trong giờ hành chính, trong có Giám đốc Điện lực Bình Lục.

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty đã có thái độ cầu thị, tiếp thu nghiêm túc và kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành điện phải đảm bảo vận hành cung cấp điện ổn định, trong lúc nhân lực lại thiếu, cho nên việc đình chỉ công tác chỉ thực hiện đối với người đứng đầu ngành điện lực huyện Bình Lục.

Các thành viên khác vẫn bố trí vào sản xuất, trong thời gian này những thành viên này vẫn phải viết bản tường trình, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đồng thời thực hiện quy trình kỷ luật theo quy định.

Trước đó, có 7 cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định cũng bị đình chỉ công tác vì đi lễ Đền Trần trong giờ hành chính.

undefined - Ảnh 1.

Đình chỉ công tác với Giám đốc Điện lực Bình Lục