Muốn làm cổ đông lớn, VCSC gom thêm 11 triệu cổ phiếu DIG

Với việc mua thêm 11 triệu cổ phiếu này, Chứng khoán Bản Việt đã trở thành cổ đông tổ chức lớn thứ 3 của DIG...

DIG lên kế hoạch phát hành 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Thủy Tiên

26/07/2018 14:53

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã chứng khoán VCI) vừa báo cáo kết quả giao dịch mua vào cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG).

Theo đó, Chứng khoán Bản Việt đã mua vào 11 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 27/6 đến ngày 24/7/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trong thời gian thực hiện giao dịch này, giá cổ phiếu DIG được giao dịch trong khoảng 13.100 - 19.600 đồng/cổ phiếu.

Trước khi giao dịch được thực hiện, VCSC năm giữ 11.250.079 cổ phiếu DIG, tương đương 4,7% vốn điều lệ. Sau giao dịch, VCSC nâng tỷ lệ sở hữu tại DIG lên 9,3% vốn điều lệ, tương đương 22.250.079 cổ phiếu.

Với tỷ lệ nắm giữ như vậy, Chứng khoán Bản Việt đã trở thành cổ đông tổ chức lớn thứ 3 của DIG, chỉ sau Dragon Capital (24% vốn) và Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial (10,22% vốn).

Được biết, thời gian gần đây, không chỉ có Chứng khoán Bản Việt mà một số lãnh đạo DIG cũng đồng loạt mua vào khi giá cổ phiếu xuống thấp.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 10/7 đến 17/7 ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nâng sở hữu từ hơn 2 triệu lên hơn 4 triệu cổ phiếu. Ngay sau đó vị này tiếp tục đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu nữa.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi mua được 2,7 triệu cổ phiếu trong tổng số 4 triệu cổ phiếu đăng ký cũng đăng đã đăng ký mua tiếp 3 triệu cổ phiếu từ 9/7 đến 7/8.

Theo báo cáo kết quả quý 2 và nửa đầu năm 2018, DIG ước đạt 817 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 52,8% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch năm đề ra. Cùng với đó công ty cũng lên kế hoạch phát hành 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 6%.