Năm Bảy Bảy dự tính mua lại 9,7 triệu cổ phiếu quỹ

Nếu mua thành công được toàn bộ số lượng đăng ký thì tổng số lượng cổ phiếu quỹ của Năm Bảy Bảy sẽ nâng lên 9.896.500 đơn vị...

Dự án Khu chung cư Carina Plaza của NBB

Thủy Tiên

20/03/2019 16:06

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) vừa công bố thông tin về việc mua lại số lượng lớn cổ phiếu.

Theo đó, Năm Bảy Bảy dự kiến mua lại 9.757.150 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh từ ngày 1/4 đến 26/4. Giá mua được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không quá 22.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của công ty trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2017 đã soát xét. 

Theo báo cáo này, NBB có 168 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần 460 tỷ đồng và 131 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 20/3, thị giá NBB dừng ở mức 18.700 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này, công ty sẽ phải chi khoảng 182 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Với số lượng cổ phiếu quỹ đang có là 139.400 đơn vị và nếu mua thành công được toàn bộ số lượng đăng ký thì tổng số lượng cổ phiếu quỹ sẽ nâng lên 9.896.500 đơn vị.

Được biết, cơ cấu cổ đông của NBB mới có những thay đổi. Cụ thể, cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII) đã mua vào lần lượt 0,88 triệu; 0,7 triệu và 1,46 triệu cổ phiếu NBB trong các ngày 12, 14 và 15/3, qua đó nâng sở hữu tại đây lên tổng cộng 48,22 triệu cổ phiếu, tương ứng 48,07% vốn.

Tại chiều ngược lại, trong ngày 15 và 18/3, một cổ đông lớn khác là Kallang Ltd lại bán ra tổng cộng 4,15 triệu cổ phiếu NBB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,52 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,5% vốn.

Với động thái mua lại lượng lớn số lượng cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu tại NBB của các công ty này theo đó cũng sẽ tăng lên đáng kể.