Năng lượng Sơn Hà lên sàn HNX với giá 20.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 25/1 tới, 5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà mã chứng khoán SHE chính thức niêm yết trên HNX với giá 20.000 đồng/cổ phiếu...

Trang web của Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà.

Hà Anh

17/01/2019 23:54

Sở Giao giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 25/1/2019, 5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà mã chứng khoán SHE chính thức niêm yết trên HNX với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Năng lượng Sơn Hà được thành lập từ năm 2005 với vốn điều lệ khởi điểm 4 tỷ đồng, SHE là thành viên thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch…Hiện công ty có vốn điều lệ 50 tỷ, trụ sở chính đặt tại lô CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội.

Tính đến ngày 30/11/2018, cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Năng lượng Sơn Hà gồm: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà là công ty mẹ của Năng lượng Sơn Hà – do ông Lê Vĩnh Sơn là đại diện nắm giữ 2.579.500 cổ phiếu, chiếm 51,59%, Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nắm giữ 500.000 cổ phần, chiếm 10%; ông Nguyễn Mạnh Tân nắm giữ 450.000 cổ phần, chiếm 9% và ông Đàm Quang Hùng nắm giữ 250.000 cổ phần, chiếm 5%.

Năm 2017, doanh thu thuần của SHE tăng hơn 47% so với cùng kỳ đạt 181,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 9,27 tỷ đồng, tăng hơn 151% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của SHE đạt 142,5 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 tỷ đồng. Cổ tức chi trả bằng tiền năm 2016 là 20%; năm 2017 là 46% bằng cổ phiếu.