Ngân hàng Nhà nước bơm ròng, tiền lớn ngấm vào thị trường

Liên tiếp những phiên Ngân hàng Nhà nước bơm ròng lượng tiền khá lớn vào hệ thống...

Từ quý 2 hàng năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung được đẩy mạnh, tăng trưởng tín dụng cũng vào kỳ có tốc độ cao hơn những tháng đầu năm - Ảnh: Quang Phúc.

Nguyên Hồng

20/04/2018 13:10

Trong tuần này, hệ thống ngân hàng bắt đầu ghi nhận những phiên bơm ròng khá lớn qua hoạt động Ngân hàng Nhà nước điều tiết vốn, khi kênh tín phiếu không có trúng thầu.

Cập nhật gần nhất, phiên hôm qua (19/4), Ngân hàng Nhà nước vẫn chào thầu lượng nhỏ 2.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, tuy nhiên tiếp tục không có khối lượng trúng thầu.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp hoạt động phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước để hút bớt tiền về không có khối lượng trúng thầu, trong khi lượng tín phiếu đáo hạn lớn.

Nhưng trong ngày 19/4, có 10.000 tỷ đồng tín phiếu đến hạn. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 10.000 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống mức 75.280 tỷ đồng.

Tương tự, phiên liền trước (18/4), Ngân hàng Nhà nước cũng chào thầu 2.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu. Và ngược lại, trong ngày có 4.000 tỷ đồng tín phiếu đến hạn.

Từ cuối 2017 đầu 2018, Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào lượng ngoại tệ lớn. Song song, nhà điều hành sử dụng liên tục và chủ yếu công cụ phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về, trung hòa lượng tiền đưa ra mua ngoại tệ. Hoạt động hút về này kéo dài cho đến trung tuần tháng 4 này, cho đến khi liên tiếp xuất hiện những phiên không có khối lượng trúng thầu và lượng bơm ròng trở lại như trên.

Trước đó, theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, chỉ riêng trong hai tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước mua lượng lớn ngoại tệ và cung ứng ròng khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, cập nhật đến hết quý 1/2018, tốc độ giải ngân đầu tư công vẫn chậm và lượng tiền gửi ngân sách lớn vẫn nằm trong hệ thống các ngân hàng thương mại.

Còn với diễn biến mới từ hoạt động bơm ròng những phiên gần đây, cùng số dư tín phiếu lưu hành (Ngân hàng Nhà nước hút bớt vốn về) từng lên tới khoảng 120 nghìn tỷ đã giảm xuống còn hơn 75 nghìn tỷ, hoạt động điều tiết cho thấy đã giảm bớt mức độ dư vốn và lượng tiền lớn đầu 2018 đã ngấm dần vào thị trường.

Điều này cũng khớp với xu hướng thường thấy, từ quý 2 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung được đẩy mạnh, tăng trưởng tín dụng cũng vào kỳ có tốc độ cao hơn những tháng đầu năm.