Ngân hàng Nhà nước có thêm Phó thống đốc

Ông Đoàn Thái Sơn sinh năm 1970, từng là Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Pháp Chế - Ngân hàng Nhà nước...

Tân Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn.

Bảo Quyên

03/01/2018 23:51

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đao Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Đoàn Thái Sơn sinh năm 1970, từng là Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Pháp Chế - Ngân hàng Nhà nước.

Với quyết định trên của Thủ tướng, ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hiện có Thống đốc Lê Minh Hưng cùng 5 phó thống đốc bao gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Đồng Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh và Đoàn Thái Sơn.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017 đối với ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.