Ngày 5/9 tới, Vinalines sẽ IPO hơn 488 triệu cổ phần

HNX vừa thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa của Vinalines là 14.046.058.000.000 đồng.

Hà Anh

08/08/2018 16:53

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV.

Theo thông báo trên, Vinalines chào bán đấu giá công khai 488.818.130 cổ phần, chiếm 34,80%; cổ phần của Nhà nước là 912.993.770 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 2.293.900 cổ phần, chiếm 0,16%; bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 500.000 cổ phần; chiếm 0,04%; Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên mua theo số năm làm việc tại khu vực nhà Nước: 1.599.000 cổ phần, chiếm 0,11%; Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và chuyên gia giỏi mua theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần: 694.900 cổ phần, chiếm 0,05%.

Cũng theo thông báo trên, giá khởi điểm cho mỗi cổ phần Vinalines là 10.000 đồng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV có trụ sở chính đặt tại tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng, tương đương 1.404.605.800 cổ phần, tính theo mệnh giá.

Việc đấu giá sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian và địa điểm phát đơn sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 8/8/2018 đến 15h30 ngày 28/8/2018. Thời gian và địa điểm nộp đơn, tiền đặt cọc cũng tương tự.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá là 8 giờ 30 ngày 5/9/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo bản cáo bạch của Vinalines, công ty dự kiến doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đạt 6.345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lãi 80,5 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2018, doanh thu hợp nhất đạt 7.293 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 361 tỷ đồng.

Năm 2019 và 2020, Vinalines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất lần lượt đạt 12.714 tỷ đồng và 13.423 tỷ, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 536 tỷ và gần 776 tỷ đồng.