Nhật Bản mời Uber, Boeing về phát triển xe bay

Nhật muốn xe bay có thể cất cánh tại nước này trong thập kỷ tới và sẵn sàng nới lỏng quy định để làm được điều đó...

Đức Anh

29/08/2018 13:35

Nhằm giải quyết tình trạng tắc đường, Nhật Bản đã mời 21 công ty, trong đó có Uber, Boeing, lập kế hoạch để phát triển xe bay tại nước này.

Video: Bloomberg.