Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Chỉ trong hai năm triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã gặt hái được những số liệu và thành tích ấn tượng...

Với những thành tựu bước đầu, đấu thầu qua mạng đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc tạo ra một môi trường đấu thầu chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn.

Thanh Trà

01/08/2018 11:07

Chỉ trong hai năm triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã gặt hái được những số liệu và thành tích ấn tượng, chứng tỏ được nhiều lợi ích dành cho doanh nghiệp và từng bước hiện thực hóa tầm nhìn 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được đấu thầu qua mạng vào năm 2025 của Chính phủ.

Nhìn vào những số liệu thống kê trong năm 2016 và 2017, có thể thấy những thay đổi tích cực mà hình thức đấu thầu qua mạng đem lại. Kết quả khả quan này sẽ là một đóng góp quan trọng trong việc củng cố niềm tin và thúc đẩy các doanh nghiệp trên cả nước tham gia thị trường mua sắm công.

Với những thành tựu bước đầu, đấu thầu qua mạng đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc tạo ra một môi trường đấu thầu chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn, nơi cơ hội luôn được chia đều cho tất cả nhà thầu quan tâm.

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay - Ảnh 1.