Petro Vietnam có 200.000 tỷ gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ nhiều khoản đầu tư lớn

Doanh thu tài chính của Petro Vietnam năm 2018 đạt gần 17.500 tỷ đồng...

Trụ sở Petro Vietnam

Bạch Huệ

20/09/2019 15:06

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Deloitte. Theo đó, trong năm 2018, Petro Vietnam đạt doanh thu 321.593 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Giá vốn bán hàng lại có tốc độ chậm hơn nên lợi nhuận gộp của Petro Vietnam tăng lên 52.329 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp, bán hàng được tiết giảm đáng kể lần lượt là 9.216 tỷ và 5.187 tỷ đồng. Dù vậy chi phí tài chính tăng mạnh lên 7.208 tỷ trong khi năm trước mới ở mức 5.429 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Petro Vietnam đạt 17.472 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước. Do đó, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 38.639 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 37.186 tỷ năm 2017, dù doanh thu tăng mạnh.

Tại ngày 31/12/2018, Petro Vietnam có tổng tài sản 824.803 tỷ đồng, tăng 37 nghìn tỷ so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp trên 363.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 119.727 tỷ đồng, vay dài hạn 75.459 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của tập đoàn đã vượt 461.000 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 28.401 tỷ đồng.

Khoản tiền và tương đương tiền tính đến hết năm 2018 đạt 63.963 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng đến ngày đáo hạn là 141.604 tỷ. Tổng hai khoản tiền này lên tới 205.000 tỷ đồng. Với lãi suất ngân hàng dài hạn hiện nay từ 6,5 -8%/năm, Petro Vietnam không cần làm gì mỗi năm cũng thu lãi cả chục ngàn tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu tài chính của Petro Vietnam cũng đạt 17.472 tỷ đồng. Năm 2017 doanh thu tài chính tập đoàn cũng đạt 14.769 tỷ.

Tuy vậy, kiểm toán Deloitte cũng đưa ra nhiều ý kiến loại trừ trong báo cáo tài chính. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (SBIC) Petro Vietnam đang xác định giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại dự án là 695 tỷ đồng và các công ty con được bàn giao từ tập đoàn là 0 đồng theo giá trị tại thời điểm bàn giao từ 2010. Đến 31/12/2018 tập đoàn chưa trừ hết số tiền đã thanh toán SBIC liên quan đến bàn giao các dự án trên là 720 tỷ đồng.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn vẫn chưa nhận được quyết định chính thức của cơ quan thẩm quyền về giá trị tài sản bàn giao từ Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thuỷ Dung Quất được hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn với tổng giá trị tài sản là 5.875 tỷ đồng và âm 1.257 tỷ đồng.

"Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về vấn đề nhận bàn giao đơn vị từ SBIC nêu trên cũng như khả năng hoạt động của nhà máy đóng tàu Dung Quất ít nhất trong 12 tháng sắp tới", báo cáo của kiểm toán Deloitte nêu.

Báo cáo hợp nhất của Petro Vietnam cũng bao gồm PVcombank - công ty con với tổng tài sản khoảng 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả là 130.327 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 88 tỷ đồng. Tuy nhiên Deloitte cho biết báo cáo kiểm toán của PVcombank được kiểm toán bởi một đơn vị khác có đưa ra ý kiến ngoại trừ. Và Deloitte cũng không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Về một công ty con của Petro Vietnam là Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang ghi nhận trên bảng kế toán hợp nhất khoản đầu tư vào liên doanh Petromacareo theo giá gốc với số tiền là 1.583 tỷ đồng và khoản phí tham gia Junin 2 tại Venezuela theo giá gốc trừ giá trị đã phân bổ vào chi phí khoảng 7.335 tỷ đồng. PVEP đã tiến hành trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền là 418 tỷ đồng.

"Chúng tôi không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của khoản phí tham gia phải trả lần đầu và lần thứ hai cũng như dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập", kiểm toán cho hay.

PVEP cũng đang ghi nhận chi phí trả trước dài hạn cho chi phí tìm kiếm, thăm dò và phát triển dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Petru là 7.047 tỷ đồng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, PVEP vẫn trong quá trình tái khởi động khai thác. Kế hoạch triển khai này còn phụ thuộc vào chi phí khai thác, giá dầu,… do đó kiểm toán không thể thu nhập được bằng chứng liên quan và đánh giá được lợi ích tương lai.

Với Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí - PVTex có tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ phải trả ngắn hạn là 2.615 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 4.748 tỷ đồng và đã vượt quá vốn góp của chủ sở hữu, tổng tài sản khoảng 5.236 tỷ đồng và tổng nợ phải trả là 7.726 tỷ. Kiểm toán nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của PVTex.

Đặc biệt, Petro Vietnam và PVEP đã đánh giá các chi phí, tìm kiếm, thăm dò dầu khí không hiệu quả trong năm 2014 với số tiền là khoảng 5.633 tỷ đồng và đã gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo phê duyệt tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Đến ngày lập báo cáo tài chính này, tập đoàn vẫn đang làm việc với cơ quan thẩm quyền để phê duyệt phương án ghi giảm các khoản chi phí thăm dò, tìm kiếm của các dự án không hiệu quả trên…

Mới đây, liên quan đến những tin đồn tiêu cực, Petro Vietnam đã phát đi thông tin về những thông tin về các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Petro Vietnam cho biết, liên quan đến các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam, trong đó gồm các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam, các dự án trên biển và trên bờ được Tổ hợp nhà thầu ExxonMobil, Petro Vietnam và PVEP triển khai theo kế hoạch.