Petro Vietnam sẽ đề cử nhân sự cao cấp tại PVcomBank

Đã có ba nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị PVcomBank nhiệm kỳ mới...

PVcomBank có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn Petro Vietnam chiếm 52% và cổ đông chiến lược Morgan Stanley nắm 6,7% - Ảnh: Quang Phúc.

Hải Vân

16/03/2018 08:09

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố biên bản tổng hợp ý kiến của cổ đông về nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023.

Theo biên bản tổng hợp, PVcomBank đồng thời nhận được ba đề cử của ba nhóm cổ đông cho các chức danh trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.

Nhóm cổ đông thứ nhất gồm các cá nhân và pháp nhân đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam - hiện là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc PVcomBank nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ông Ngô Ngọc Quang - hiện là thành viên Hội đồng Quản trị PVcomBank - được nhóm cổ đông thứ hai đại diện cho 11,24% vốn đề cử.

Nhóm cổ đông thứ ba đề cử ông Trịnh Hữu Hiền - đương nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị. Nhóm này gồm các cá nhân và thể nhân sở hữu 10,07% vốn điều lệ PVcomBank.

Điểm đáng chú ý, hai cổ đông lớn nhất của PVcomBank là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) và Morgan Stanley hiện chưa có đề xuất về nhân sự trong kế hoạch dự kiến bầu cho nhiệm kỳ mới nói trên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ PVcomBank, Petro Vietnam đang hoàn thiện thủ tục nội bộ để đề cử theo hướng vẫn sẽ đề cử cho các nhân sự cũ.

Được biết, nhiệm kỳ hiện tại Hội đồng Quản trị PVcomBank có 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Lâm là Chủ tịch. Các thành viên còn lại gồm: ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Võ Trọng Thủy, ông Nguyễn Khuyến Nguồn và ông Ngô Ngọc Quang.

Như vậy, những ứng viên được đề cử đến thời điểm này đều nằm trong Hội đồng Quản trị PVcomBank hiện tại, và theo đó nhiều khả năng cơ cấu trong nhiệm kỳ mới sẽ không có thay đổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Petro Vietnam chiếm 52% và cổ đông chiến lược Morgan Stanley nắm 6,7%.

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mới của PVcomBank khi đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020 chính thức được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Song song với việc thực hiện đề án trên, trong năm 2016 và 2017, PVcomBank đã nhanh chóng đầu tư nâng cấp hệ tầng công nghệ mới, tích hợp và phát triển khá nhanh các sản phẩm dịch vụ mới, tập trung cho chiến lược ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng này cũng đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới, theo hướng tăng cường hiện diện kinh doanh tại các tỉnh thành trên cả nước.