Petrolimex sắp chi gần 3.500 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Ngày 26/6 tới đây, Petrolimex sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30%...

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 64.803 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Hà Anh

13/06/2018 07:45

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (mã PLX-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Theo đó, ngày 26/6 tới đây, Petrolimex sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30%, (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 24/7/2018.

Tính đến ngày 31/5/2018, Bộ Công thương nắm giữ 981.686.626 cổ phiếu PLX và JX Nippon nắm giữ 103.528.476 cổ phiếu PLX.

Hiện tại, Petrolimex đang nắm giữ 135.064.846 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu niêm yết đang lưu hành là 1.158.813.235 cổ phiếu, tương ứng Petrolimex sẽ chi hơn 3.476 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, Petrolimex đã chia cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 32,24% cho cổ đông.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2018 của PLX đạt 45.430 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước - trong đó, doanh thu bán hàng đạt 45.137 tỷ, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 303 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.003 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ - trong đó lãi ròng của cổ đông công ty mẹ hơn 898 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 64.803 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 24.252 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.391 tỷ đồng và 953 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.