Phải mời tư vấn phản biện việc điều chỉnh quy hoạch phát triển sân bay

Bộ Giao thông Vận tải và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sây bay...

Hiện Việt Nam đang khai thác 21 cảng hàng không trong đó 7 cảng hàng không Quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Cần Thơ, Phú Bài và 14 Cảng hàng không nội địa. Công suất phục vụ ước tính khoảng 52 triệu hành khách/năm.

Bảo Anh

18/11/2017 08:47

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, quy hoạch phát triển hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại từ 2009.

Sau 6 năm triển khai, vị trí, vai trò của ngành hàng không được củng cố và phát triển; thị trường hàng không được duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tính cạnh tranh được nâng cao có lợi cho người tiêu dùng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp…

Tuy nhiên,  vẫn còn những tồn tại, hạn chế, điể hình và về quy mô thị trường còn nhỏ, đứng thứ 5 trong ASEAN, chưa thu hút được nhiều hãng hàng không lớn mở các đường bay thẳng liên lục địa đến Việt Nam; điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không chưa kịp thời; kết cấu hạ tầng một số cảng hàng không, sân bay lớn ở tình trạng quá tải, trong khi đó, một số cảng hàng không, sân bay địa phương chưa khai thác hiệu quả; chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không còn nhiều bất cập...

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21/2009 của Thủ tướng là cần thiết, tạo khung pháp lý để tiếp tục phát triển hàng không trong thời gian tới bảo đảm bền vững, an toàn. Bộ Giao thông Vận tải đã lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan và thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch; tuy nhiên, sau khi trình Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sây bay. Việc này làm hạn chế tính đồng bộ trong việc xem xét tổng thể quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc.

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học và đồng thuận cao trước khi phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn một đơn vị tư vấn có uy tín và mời các chuyên gia giỏi trong ngành hàng không để phản biện hồ sơ quy hoạch; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến năm 2020 Việt Nam sẽ phát triển đưa vào khai thác tổng cộng mạng lưới gồm 26 cảng hàng không trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không nội địa. Công suất phục vụ dự kiến đạt 70 triệu hành khách/năm.

Hiện Việt Nam đang khai thác 21 cảng hàng không trong đó 7 cảng hàng không Quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Cần Thơ, Phú Bài và 14 Cảng hàng không nội địa. Công suất phục vụ ước tính khoảng 52 triệu hành khách/năm.