Phát hiện loạt doanh nghiệp Nhà nước sai phạm gần 347.000 tỷ đồng

Tổng số tiền phát hiện sai phạm của các doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016 gần 347.000 tỷ đồng...

Tổng số tiền phát hiện sai phạm của các doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016 gần 347.000 tỷ đồng - Ảnh minh hoạ.

KIỀU LINH

14/05/2018 23:15

Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng vốn Nhà nước cho thấy, trong giai đoạn 2011-2016, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 19 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp Nhà nước, tập trung tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Qua 19 kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm số tiền 345.869 tỷ đồng, 48,3 triệu USD, 303.920 EURO. Tổng số tiền phát hiện sai phạm gần 347.000 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 1.038 tỷ đồng, 31.812 USD, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quản có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 344.831 tỷ đồng, 48,3 triệu USD, 303.920 EURO.

Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 16 vụ, 17 đối tượng. Kiến nghị hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lý.

Theo báo cáo này, sai phạm của doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu liên quan tới thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản không đúng quy định. Các tập đoàn, tổng công ty cũng mắc sai phạm khi hạch toán không đúng nguồn, dẫn đến phản ánh kết quả sản xuất, kinh doanh không đúng bản chất; trình độ quản lý yếu kém dẫn tới vi phạm quản lý kinh tế, vi phạm pháp luật…

Ngoài ra, sự hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chủ quản cũng là nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2013-2016, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đối với 12 kết luận thanh tra đối với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Kết quả đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã thu về ngân sách Nhà nước 1.028 tỷ đồng/1.038 tỷ đồng (tương đương thu hồi 99%) và 31.812 USD (thu hồi được 100%); xử lý khác về kinh tế 45.667 tỷ đồng/344.830 tỷ đồng, đạt 13% và 27,3 triệu USD đạt 56,5%. Xử lý hành chính với 43 tổ chức và 145 cá nhân, đã khởi tố 7 vụ việc với 24 đối tượng. 

Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung 36 văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách do Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Cùng với cơ quan thanh tra, qua kết quả kiểm toán lại 174 lượt tập đoàn, tổng công ty, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu ngân sách hơn 17.200 tỷ đồng, tăng giá trị thực tế vốn Nhà nước hơn 22.300 tỷ. Chín hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được Kiểm toán Nhà nước chuyển sang cơ quan điều tra.