PVC lại trượt dài trong thua lỗ

Tính đến thời điểm 31/12/2017, lỗ luỹ kế của PVC lên đến 3.378 tỷ đồng...

Tính đến thời điểm 31/12/2017, lỗ luỹ kế của PVC lên đến 3.378 tỷ đồng.

KIỀU LINH

26/04/2018 18:23

Theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX - HNX), doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 3.899 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm 2016. Riêng công ty mẹ doanh thu đạt 2.226,3 tỷ đồng, bằng 31% so với năm trước đó. 

Lỗ luỹ kế 3.378 tỷ đồng

Doanh thu giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 416,3 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ lỗ 366 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2017, lỗ luỹ kế hợp nhất của tổng công ty lên đến 3.378 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PVC tại thời điểm cuối năm 2017 là 824 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2016. Nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 886,5 tỷ đồng và các vấn đề khác khiến kiểm toán lưu ý sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của tổng công ty trong năm tới. 

Lý giải tình hình kinh doanh bết bát trong năm qua, ban lãnh đạo tổng công ty cho hay, do nhiều đơn vị thành viên của PVC hoạt động kinh doanh thua lỗ (có 6 đơn vị thua lỗ) không đủ điều kiện tham dự nhiều công trình, dự án.

Đặc biệt, việc cơ quan pháp luật thực hiện công tác điều tra, thanh tra, khởi tố làm ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ công nhân viên toàn tổng công ty. Khi PVC làm việc với các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, ngân hàng cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến khó khăn trong huy động vốn vay, công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc mới.

"Tại công ty mẹ tổng công ty, nhiều lãnh đạo ban chuyên môn đã xin điều chuyển công tác dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực nòng cốt ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công ty", ban lãnh đạo PVC cho hay.

Trong năm 2017, cổ đông lớn là PVN đã dừng thực hiện Nghị quyết 233 về việc "phát huy nội lực và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên tập đoàn", công tác tìm kiếm nguồn công việc mới trong ngành của tổng công ty phải tuân theo các quy định của Luật Đấu thầu. 

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân năm 2017 của người lao động toàn tổng công ty này ở mức 9,85 triệu đồng/người/tháng, bằng 97% kế hoạch năm. Trong đó, lao động tại công ty mẹ đạt mức thu nhập bình quân 11,96 triệu đồng/người/tháng, bằng 98% kế hoạch năm.

Năm 2018, PVC dự báo tiếp tục gặp khó khăn về tìm kiếm nguồn công việc cũng như rủi to tiềm ẩn tiếp tục bộc lộ. Do đó, kế hoạch doanh thu hợp nhất tổng công ty tiếp tục giảm từ 3.899 tỷ đồng năm 2017 xuống còn 3.800 tỷ đồng năm 2018. Lợi nhuận sau thuế bỏ trống chưa xác định mục tiêu rõ ràng.

Nhiều khó khăn tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Theo PVC, tiến độ tổng thể của Hợp đồng EPC Thái Bình tính đến 31/3/2018 đạt 81,62%. Giá trị hợp đồng EPC được điều chỉnh từ 1,2 tỷ USD lên 1,47 tỷ USD. Hiện tại, dự án gặp khó khăn như từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2017, dự án thiếu hụt dòng tiền thanh toán cho các nhà thầu phụ dẫn đến công tác thi công dự án trong giai đoạn này cầm chừng, ảnh hưởng tiến độ.

Một số hạng mục đang triển khai nhưng bị chậm so với tiến độ như hạng mục cảng chính bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng; nhiều hạng mục hoàn thiện thiết kế nhưng chưa triển khai do vướng mặt bằng thi công…

Tại dự án nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tiến độ thi công dự án tiếp tục chậm. Một số hạng mục thuộc phạm vi công việc của PVC đến nay vẫn chưa đủ điều kiện thi công do chủ đầu tư, tổng thầu phê duyệt chậm và cung cấp hồ sơ thiết kế. Công tác nghiệm thu thanh toán dự án gặp nhiều khó khăn.

Về tiến độ tái cơ cấu, PVC cho biết đã triển khai điều động cán bộ công nhân viên tại các ban chuyên môn tới các ban dự án, qua đó góp phần giảm nhân sự gián tiếp tại công ty mẹ và tăng cường nhân lực cho các ban điều hành, đặc biệt là tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kể từ ngày 24/4/2018, cổ phiếu PVX của PVC chính thức bị đưa vào diện kiểm soát.

Theo đó, cổ phiếu PVC sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PVC trong năm 2016 và năm 2017 tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 là số âm.