Quỹ lương 2018 của VNPT tăng vọt lên gần 7.600 tỷ đồng

Mức thu nhập bình quân tháng của lãnh đạo VNPT năm 2018 là 73,82 triệu đồng/người...

Quỹ lượng kế hoạch năm qua của tập đoàn VNPT là 7.574.364 triệu đồng.

Thủy Diệu

02/04/2019 11:08

So với quỹ lương năm 2017, quỹ lương kế hoạch của nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) năm 2018 đã tăng thêm hơn 700 tỷ đồng.

Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2018 vừa được VNPT cho biết, quỹ lượng kế hoạch năm qua của tập đoàn này là 7.574.364 triệu đồng, con số này tăng khá mạnh so với quỹ lương kế hoạch năm 2017 là 6.865.689,6 triệu đồng (còn quỹ lương thực hiện là 6.970.980,8 triệu đồng).

Với quỹ lương trên, mức thu nhập bình quân người lao động VNPT là 27 triệu đồng, cũng tăng khá mạnh so với mức lương bình quân (kế hoạch) năm 2017 là 24,6 triệu đồng. Trước đó, trung tuần tháng 2/2019, tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ với VNPT, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc cho biết, mức thu nhập trung bình của VNPT năm 2018 là 28 triệu đồng/tháng.

Những nguyên nhân khiến quỹ lương của VNPT tăng mạnh trong năm qua là do mức tiền lương bình quân đã tăng từ 24,6 triệu lên 27 triệu, ngoài ra là số lao động cũng tăng từ 23.200 lên 23.300 người.

Mặc dù quỹ lương 2018 của VNPT đã tăng mạnh nhưng nếu so với năm 2016 thì quỹ này còn thấp hơn khá nhiều. Cụ thể quỹ lương kế hoạch của VNPT trong năm 2016 là hơn 8.626 tỷ đồng (tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với 2015). Lý do, năm 2016, số lượng lao động của doanh nghiệp lên tới 39.198 người.

Tại báo cáo tiền lương, thưởng trên, VNPT cũng cho biết về mức thu nhập của lãnh đạo tập đoàn. Theo đó, VNPT có 15 quản lý với quỹ tiền lương là 10,064 tỷ đồng, mức tiền lương bình quân là 64,52 triệu đồng. Cộng cả quỹ tiền thưởng là 1.452 tỷ đồng, như vậy, mức thu nhập bình quân của lãnh đạo VNPT năm 2018 là 73,82 triệu đồng/người. Mức này gần tương đương với 73,31 triệu đồng của năm 2017.

VNPT cho biết, nguyên tắc trả lương, thưởng đối với người lao động là dựa trên vị trí công việc, năng lực và kết quả hoàn thành. Trong khi đó, lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý được thực hiện theo quy định Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý cũng được thực hiện theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành doanh nghiệp.