Robot và tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ của Trung Quốc

Nằm trong kế hoạch "Made in China 2025", Trung Quốc kỳ vọng sẽ tăng 40% sản lượng robot vào năm 2025...

Đức Anh

23/08/2018 11:38

Robot biết bay, chơi cầu lông, biết chẩn đoán bệnh...là những động lực được Trung Quốc kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng kinh tế và đưa nước này dẫn đầu thế giới về công nghệ.

Video: AFP.