Sản lượng điện EVN đạt 42,2 tỷ kWh trong quý 1

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%...

Trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam.

An Nhiên

05/04/2018 17:03

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo sản xuất kinh doanh quý 1/2018. 

Theo đó, trong quý 1, EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hoá - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 48,96 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong quý 1/2018, sản lượng ngày lớn nhất đạt 612,6 triệu kWh (tăng 7,1% so với quý 1/2017) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 29.812 MW (tăng 10,1% so với Quý 1/2017).

Trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Sản lượng truyền tải vào miền Nam là 4,4 tỷ kWh (tương đương 19% nhu cầu điện miền Nam), công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 1.980 MW và Trung - Nam là 3.608 MW.

Lũy kế quý 1/2018, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%.

Về đầu tư xây dựng, EVN và các đơn vị đã khởi công 28 công trình, hoàn thành 41 công trình lưới điện 110-500kV. Trong đó đã đóng điện các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Tân Định, trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ; nâng công suất các trạm biến áp 220kV Đông Anh, Vũng Tàu, Đức Hòa; các trạm biến áp 110kV LG Display, Thép Việt Nhật, Tằng Loỏng 3...

Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện: đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của EVN GENCO3 và thực hiện giao dịch trên sàn UpCoM từ ngày 21/3/2018. 

Hiện nay EVN GENCO3 đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đối với công tác cổ phần hóa EVN GENCO2, EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa EVN GENCO2 thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp EVN GENCO2.

Về nhiệm vụ quý 2/2018, EVN cho biết đây là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống, EVN đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 12,5% so với cùng kỳ, đặc biệt trong các tháng 5 và 6 dự báo phụ tải của hệ thống có thể đạt bình quân tới 650 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất toàn hệ thống có thể lên tới 34.300 MW. 

Các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí sẽ tiếp tục được khai thác cao, đồng thời khai thác các hồ chứa thủy điện theo biểu đồ điều tiết, đảm bảo cung cấp nước cho hạ du và vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện than, đặc biệt là các NM nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3. Trong trường hợp cần thiết sẽ sẵn sàng huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu để đảm bảo cung ứng điện.

Về công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục tập trung thi công, hoàn thành các công trình như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Thái Bình. 

Đặc biệt, EVN sẽ trình Bộ Công Thương đề án tách khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong các Tổng Công ty Điện lực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua việc thành lập một số Công ty Nhiệt điện hoạch toán phụ thuộc EVN, Công ty Dịch vụ sửa chữa của EVN và sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án nguồn điện trực thuộc EVN; tiếp tục phối hợp với tư vấn quốc tế thực hiện các bước đánh giá hệ số tín nhiệm tín dụng của EVN; tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa các EVN GENCO và thực hiện thoái vốn của EVN tại các công ty cổ phần...