Singapore biến rác thải thành năng lượng như thế nào?

Singapore sớm nhận ra nguy cơ cạn kiệt diện tích đất cho các bãi tập kết rác và cho xây dựng hệ thống đốt rác từ nhiều thập kỷ trước...

Phương Linh

05/12/2018 09:56

Nổi tiếng là một trong quốc gia sạch nhất thế giới, Singapore cũng là một trong những nước đầu tiên áp dụng hệ thống xử lý rác thành năng lượng, giúp giảm tới 90% lượng rác thải.

Video: Business Insider.