Tài chính Shinhan Việt Nam: Huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu từ tổ chức ngoại

1.400 tỷ đồng trái phiếu ghi danh của Tài chính Shinhan có kỳ hạn 2 năm và 5 năm, lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm và 6,95%/năm cho kỳ hạn 5 năm...

Quỳnh Nguyễn

24/10/2019 13:32

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Việt Nam) vừa phát hành thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu ghi danh cho 1 tổ chức nước ngoài.

Cụ thể, 1.400 tỷ đồng trái phiếu loại trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo, có cam kết mua lại của bên thứ ba là Shinhan Card Co., Ltd., công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tài chính Shinhan Việt Nam, cam kết không hủy ngang mua lại trái phiếu từ nhà đầu tư trong trường hợp Tài chính Shinhan Việt Nam không thanh toán lãi và gốc trái phiếu đúng hạn.

1.400 tỷ đồng trái phiếu có 2 kỳ hạn 2 năm và 5 năm. Lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm và 6,95%/năm cho kỳ hạn 5 năm. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần. Bên mua trái phiếu là 1 tổ chức nước ngoài.

Tài chính Shinhan Việt Nam trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam, đã chính thức hoạt động dưới Thương hiệu Shinhan Finance từ tháng 07 năm 2019, sau khi Shinhan Card Co., Ltd. mua lại toàn bộ vốn góp của Prudential Holborn Life Limited trong Tài chính Prudential Việt Nam ước tính khoảng 151 triệu USD.