MB lãi hơn 3.700 tỷ đồng năm 2016

Kết thúc năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh đề ra từ đầu năm...

Khách hàng giao dịch tại MB.

Thùy Linh

17/01/2017 14:43

Kết thúc năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh đề ra từ đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015, vượt 4,5% so với kế hoạch.

Với kết quả này, MB tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các ngân hàng cổ phần không có vốn chi phối của Nhà nước.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác của ngân hàng cũng hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến 31/12/2016 (theo báo cáo riêng lẻ), tổng tài sản của MB đạt 250.232 tỷ đồng, hoàn thành 104,3% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 195.148 tỷ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 148.883 tỷ đồng, hoàn thành 103,4% so với kế hoạch. 

MB duy trì trong Top các ngân hàng hàng đầu về hiệu quả hoạt động (ROA đạt 13,55%, ROE đạt 1,2%). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,33%. Số điểm giao dịch của toàn hệ thống đạt 258 điểm trên toàn quốc với 2 chi nhánh nước ngoài (Lào và Campuchia).

Năm 2016, bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, MB cũng đã hoàn thành các mục tiêu lớn đặt ra, gồm: chuyển đổi và thực thi thành công chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 với 22 giải pháp chiến lược trên 2 nền tảng và 3 trụ cột theo hướng xây dựng ngân hàng thuận tiện; Xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 xác định 4 chuyển dịch chiến lược trọng tâm là năng lực ngân hàng số, củng cố quan hệ khách hàng, năng lực thanh toán và năng lực quản trị rủi ro vượt trội; Tái cơ cấu ngân hàng, công ty: kiện toàn quy chế, quy định quản lý tập đoàn. 

Đưa 2 công ty mới thành lập vào hoạt động là MBLife và MBCredit, nâng cao năng lực cạnh tranh...
 
Năm 2016, MB đã được trao tặng nhiều giải thưởng, thành tích uy tín trong và ngoài nước: Cờ của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc Phòng; Cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước các danh hiệu: “Best SME Bank of the Year in Vietnam”; “Best CRM Project in Vietnam”; “Best Lending Platform Implementation Project in Vietnam” do Asian Banker trao tặng…