Ngân hàng đầu tiên lập gói 30.000 tỷ cho ngành y tế

Vietcombank dành gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư các cơ sở khám chữa bệnh...

Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank với Bộ Y tế.

Quỳnh Trang

09/03/2017 12:58

Ngày 8/3, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Bộ Y tế ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong việc đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Thỏa thuận hợp tác này nhằm góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ của các bệnh viện, đồng thời nhằm triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho ngành y tế.

Theo thỏa thuận, Vietcombank dành gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Tổng giá trị cho vay của gói này 30.000 tỷ đồng, triển khai đến hết năm 2019, cung ứng vốn trung dài hạn.

Với thời hạn vay lên tới 20 năm, chương trình trên áp dụng mức lãi suất ưu đãi cho các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh, trong đó ưu tiên các dự án: đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nhập khẩu các máy móc/thiết bị y tế tiên tiến phục vụ khám chữa bệnh chuyên khoa/cao cấp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Ngoài gói tín dụng ưu đãi trên, Vietcombank cam kết cung ứng và phục vụ các cơ sở khám chữa bệnh thông qua các giải pháp thanh toán, thu hộ không dùng tiền mặt tiên tiến như thẻ thanh toán kết hợp thẻ bệnh nhân, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ, lắp đặt máy ATM trong khuôn viên của các cơ sở khám chữa bệnh, lắp đặt máy thanh toán thẻ tại các quầy thu ngân, và các dịch vụ thanh toán khác.

Đây là lần đầu tiên một ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bộ Y tế và đưa ra gói tín dụng quy mô khá lớn cùng các chính sách ưu đãi cụ thể nói trên.