Nhịp điều hành mới với tỷ giá USD/VND

Ngày thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua vào USD...

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội.

Minh Đức

12/10/2017 13:06

Hôm nay (12/3), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm giá mua vào USD, nối dài nhịp điều hành gián tiếp với khác biệt thể hiện từ đầu tuần này.

Mức giá mua vào USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước yết sáng nay đã xuống 22.710 VND, giảm thêm 5 VND. Đây cũng là bước giảm đều qua ba phiên.

Như vậy, qua ba phiên liên tiếp, chính sách điều hành tỷ giá qua các công cụ và tín hiệu định hướng thị trường của Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sự thay đổi. Lần đầu tiên từ trước đến nay thị trường mới ghi nhận mức giảm đều liên tiếp qua các phiên như vậy.

Trước đây, giá mua vào USD của nhà điều hành thường “nhảy cóc”, sau mỗi lần nâng lên đều nằm im và cố định trong một thời gian dài.

Là người mua bán sau cùng trên thị trường, can thiệp hoặc điều tiết qua giao dịch trực tiếp của mình khi cần, việc Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hạ giá mua vào USD như trên là tín hiệu mới, cho thấy sự linh hoạt hơn của nhà điều hành trong ứng xử với tỷ giá.

Theo đó, câu hỏi hiện nay là xu hướng giảm trên có nối dài tiếp hay không? Trước câu hỏi này, được biết nhà điều hành đã trở lại sử dụng công cụ - sản phẩm giao dịch kỳ hạn để hỗ trợ các ngân hàng thương mại chủ động hơn trong tương lai gần.

Song song với diễn biến trên, một số thành viên tham gia thị trường liên ngân hàng cho biết, từ đầu tuần đến nay Ngân hàng Nhà nước đã mua vào lượng lớn ngoại tệ. Điều này khớp với hướng giảm giá mua vào.

Ở kênh thông tin khác, cập nhật mới nhất cho thấy, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia hiện đã lập kỷ mục mới với 45 tỷ USD; trong đó, phần tăng thêm từ đầu năm 2017 đến nay là khoảng 6 tỷ USD.