Techcombank giải thích nguyên do giảm lợi nhuận

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2013 dự kiến đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2012...

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đến cuối 2013 đã giảm nhanh về 3,65%.

Minh Thu

15/02/2014 10:25

Ngân hàng Kỹ thương Techcombank vừa công bố một số thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh dự kiến trong năm 2013.

Trong thông cáo vừa phát đi, Techcombank cho biết, năm 2013 tiếp tục là một năm  nhiều khó khăn, thách thức cho kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy, trong năm qua, ngân hàng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời duy trì chính sách cho vay thận trong và đảm bảo chất lượng tài sản.

Cho đến khi báo cáo kết quả hoạt động hàng năm đầy đủ, được kiểm toán và chính thức công bố vào cuối tháng 3/2014, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2013 dự kiến đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2012. Kết quả này được Techcombank giải thích là do việc trích lập dự phòng cẩn trọng.

Năm 2013, Techcombank cho biết đã đặc biệt chú trọng phát triển thị trường miền Nam, và hiện có tổng trên 300 chi nhánh, phòng giao dịch, 1.229 ATM. Số lượng khách hàng cá nhân đã lên tới gần 3,3 triệu, hỗ trợ cho  huy động dân cư (số dư tại thời điểm 31/12/2013 là 119.978 tỷ đồng), tăng 7,64% so với năm 2012.

Trong khi đó, với việc duy trì chính sách cho vay thận trọng và chú trọng tới chất lượng tài sản, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này năm qua ở mức khiêm tốn 2,95% (số dư tại thời điểm 31/12/2013 là 70.275 tỷ đồng), tỷ lệ cho vay trên huy động chỉ ở mức 57,31%.

“Đặc biệt chú trọng công tác quản lý và thu hồi nợ kết hợp với việc tiếp tục chính sách quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đảm bảo tính minh bạch cao, mặc dù tình hình thị trường đang còn khó khăn, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã được kiểm soát tốt ở mức 3,65%”, thông cáo của Techcombank viết. Theo đó, nợ xấu của ngân hàng này đã giảm rất mạnh, từ mức khoảng 5,9% quý 3/2013.

Cùng với tỷ lệ cho vay trên huy động thấp, tiếp tục là đặc điểm nổi bật trong hoạt động của Techcombank những năm gần đây là một tỷ lệ an toàn vốn (CAR) khá cao. Tỷ lệ CAR của ngân hàng này tại thời điểm 31/12/2013 là 14,03%, trong khi mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%.