Tp.HCM: 30% đơn vị kiểm tra có sai phạm về thuế

Theo Cục thuế Tp.HCM, tổng thu năm 2009 được 78.173 tỷ đồng, đạt 103,09% dự toán pháp lệnh, tăng 4,8% so với năm 2008...

Dự kiến, năm 2010, Cục Thuế Tp.HCM sẽ tăng cường các mặt công tác, hoàn thành dự toán pháp lệnh thu là 97.100 tỷ đồng.

Trà Hương -Thanh Tùng

18/01/2010 00:00

Kết quả kiểm tra của Cục Thuế Tp.HCM đến 29/12/2009 tại các đơn vị dịch vụ, siêu thị, nhà hàng cho thấy 30% trong tổng số đơn vị kiểm tra có sai phạm về  thuế, tổng số thuế truy thu và phạt hơn 22 tỉ đồng.

Theo Cục thuế Tp.HCM, tổng thu năm 2009 được 78.173 tỷ đồng, đạt 103,09% dự toán pháp lệnh, tăng 4,8% so với năm 2008. Trong đó, thu nội địa là 64.746 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 13.427 tỷ đồng.

Dự kiến, năm 2010, Cục Thuế Tp.HCM sẽ tăng cường các mặt công tác, hoàn thành dự toán pháp lệnh thu là 97.100 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 84.800 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.300 tỷ đồng và phấn đấu thu nội địa vượt chỉ tiêu 5% do UBND Tp.HCM giao.

Cũng theo Cục Thuế  Tp.HCM, năm 2010 sẽ siết chặt hơn việc quản lý thuế với các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, sẽ phát động cuộc vận động toàn quốc về việc bán hàng phải xuất hóa đơn và người mua phải nhận hóa đơn.

Theo đó, các doanh nghiệp đề nghị có quy định niêm yết giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, ngành thuế cũng sẽ tích cực khuyến khích người dân nhận và lưu giữ hóa đơn được trừ một tỉ lệ thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, sẽ bổ sung hình thức kiểm tra đột xuất về thuế đối với doanh nghiệp khi người dân có yêu cầu hoặc phát hiện các chứng cứ sai phạm.