VBSP hợp tác toàn diện với LienVietPostBank

Hai ngân hàng có nhiều điểm chung hợp tác toàn diện phát triển sản phẩm, dịch vụ...

VBSP và LienVietPostBank sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực: vốn, tín dụng, công nghệ thông tin, truyền thông, đào tạo, triển khai sản phẩm dịch vụ, thanh toán ngân quỹ.

Nhật Minh

23/05/2016 11:48

Cuối tuần qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Đây là thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai ngân hàng có nhiều điểm chung trong hoạt động, cùng tập trung phát triển sản phẩm và dịch vụ ở khu vực nông nghiệp nông thôn, cùng có các hoạt động an sinh xã hội mạnh, cũng như cùng có hệ thống mạng lưới rộng khắp để kết nối dịch vụ thanh toán ngân quỹ.

Theo thỏa thuận hợp tác, VBSP và LienVietPostBank sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực: vốn, tín dụng, công nghệ thông tin, truyền thông, đào tạo, triển khai sản phẩm dịch vụ, thanh toán ngân quỹ và một số lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược phát triển, khả năng đáp ứng của từng bên.

Trong lĩnh vực hợp tác triển khai sản phẩm, dịch vụ, LienVietPostBank sẽ cung cấp, phát hành và quản lý dịch vụ thẻ nội địa cho VBSP, hỗ trợ VBSP xây dựng hệ thống Internet banking, SMS banking.

Tại lễ ký, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank cho biết ngân hàng này sẽ hợp tác cùng đào tạo, hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển công nghệ thông tin, về năng lực vận hành công nghệ, hạ tầng hệ thống, các quy trình quản trị và phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin theo nhu cầu của VBSP.

Cùng đó, LienVietPostBank sẽ tài trợ một phần kinh phí giúp hiện đại hóa công nghệ cho VBSP thực hiện mục tiêu phục vụ các hộ nghèo nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngoài những nội dung trên, một điểm cụ thể trong thỏa thuận vừa ký là hai bên sẽ hợp tác triển khai sản phẩm “Ví Việt” trên cơ sở LienVietPostBank quản lý về hệ thống công nghệ, VBSP là đối tác cung cấp dịch vụ nạp tiền, rút tiền cho khách hàng sử dụng trên mạng lưới giao dịch của VBSP.

“Ví Việt” là sản phẩm mới của LienVietPostBank dự kiến sẽ được chính thức ra mắt thị trường vào ngày 2/7/2016.