VIB công bố kết quả kinh doanh quý 1/2017

VIB vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước...

Trong quý 1/2017, VIB đã tăng hơn 4.000 tỷ huy động tiền gửi bao gồm chứng chỉ tiền gửi.

Thùy Linh

20/04/2017 08:00

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của quý 1/2017, theo đó lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các khoản mục, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 16%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 31% và thu từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 21%. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm do điều kiện thị trường không thuận lợi.

VIB cho biết, chất lượng của danh mục cho vay được kiểm soát và được đảm bảo bằng tài sản có giá trị. Các khoản mua nợ VAMC cuối năm 2016 đang có kết quả xử lý tốt khiến tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,58% cuối năm 2016 xuống 2,19% tại thời điểm 31/3/2017. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 3 tháng đầu năm 2017, bảng tổng kết tài sản của VIB đạt gần 106.000 tỷ, tăng 1.400 tỷ đồng, chủ yếu đến từ danh mục tín dụng đang có đà phát triển tốt. Dư nợ đạt 73.400 tỷ (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp), trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 3.400 tỷ, tương ứng 5,7%.

Trong thời gian gần đây, sản phẩm và quy trình là một trong những trọng tâm mà VIB chú trọng để nâng cấp, với việc không ngừng chỉnh sửa danh mục sản phẩm hiện hữu, phát triển sản phẩm mới, đơn giản hóa quy trình nhằm nỗ lực cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tài chính cạnh tranh, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Về nguồn vốn huy động của VIB cũng được bổ sung đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong năm 2017. Trong quý 1/2017, VIB đã tăng hơn 4.000 tỷ đồng huy động tiền gửi bao gồm chứng chỉ tiền gửi.

Ngoài ra, VIB đã có kế hoạch tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ có thể lên đến 45%, và kế hoạch phát hành vốn cấp 2.

Vốn điều lệ sau khi tăng lên gần 8.000 tỷ sẽ đem lại cho VIB một vị thế mới về quy mô vốn điều lệ, cũng như sẵn sàng đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào tuần sau ngày 27/4/2017 tại Hà Nội.