Việt Nam lần đầu có bảo hiểm nhân thọ “kèm” biến động tỷ giá

Lần đầu tiên thị trường bảo hiểm Việt Nam có sản phẩm gắn với việc đảm bảo quyền lợi theo biến động tỷ giá USD/VND...

Theo giới thiệu của nhà cung cấp, đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và duy nhất trên thị trường Việt Nam cung cấp quyền lợi đảm bảo thời giá theo ngoại tệ (giữa VND và USD) cho khách hàng.

Nhật Nam

24/03/2015 12:57

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa đưa ra thị trường một sản phẩm bảo hiểm với đặc điểm khác biệt.

Cụ thể, theo giới thiệu của nhà cung cấp, mang tên Bảo gia An thịnh, đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và duy nhất trên thị trường Việt Nam cung cấp quyền lợi đảm bảo thời giá theo ngoại tệ (giữa VND và USD) cho khách hàng.

Hãng bảo hiểm này nhấn mạnh rằng, đây sẽ là "lựa chọn hàng đầu" để đầu tư và gia tăng tài sản của khách hàng trong bối cảnh các kênh đầu tư sinh lợi khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản… chưa có chuyển biến tích cực.

Với sản phẩm trên, khách hàng có được lãi suất đảm bảo trong hai năm đầu, cam kết lên đến 6% và 5,5%.

Quyền lợi đảm bảo thời giá ngoại tệ sẽ được tự động cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng vào mỗi năm hợp đồng cho khách hàng trong 5 năm đầu (với tỷ lệ trượt giá đảm bảo tối đa 6,25%/năm) hoặc vào cuối năm hợp đồng thứ 5 (với tỷ lệ trượt giá đảm bảo tối đa 8%/năm).

Theo giới thiệu của Generali Việt Nam, sản phẩm bảo hiểm này còn đi cùng quyền lợi số tiền bảo hiểm có thể lên đến 80 lần phí bảo hiểm cơ bản.