1. Tài chính
12:17 - Thứ Hai, 17/4/2017 Print

VietinBank dự kiến tiếp tục chi hơn 2.600 tỷ trả cổ tức

Khác với năm ngoái, VietinBank trình luôn phương án trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay...

VietinBank dự kiến tiếp tục chi hơn 2.600 tỷ trả cổ tức

Kéo dài trong năm 2016 và phải đến đầu năm 2017 VietinBank mới chốt lại được phương án trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015, với tỷ lệ 7%, ứng với hơn 2.600 tỷ đồng.

Nhật Nam
Theo tờ trình tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên sáng nay (17/4), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã chủ động đưa ra kế hoạch trả cổ tức.

Cụ thể, theo nội dung tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, VietinBank dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng với tổng giá trị chi trả 2.606,38 tỷ đồng.

Năm 2016, VietinBank đạt lợi nhuận sau thuế riêng lẻ gần 6.690 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ, trả cổ tức bằng tiền mặt với phương án trên, lợi nhuận còn lại dự kiến là 1.667,78 tỷ đồng.

Như vậy, năm nay, ngay từ đầu VietinBank đã chủ động đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt thay vì thụ động trong năm ngoái.

Năm 2016, ngân hàng này ban đầu dự kiến chưa chia cổ tức để tập trung củng cố nền tảng tài chính… Tuy nhiên, sau đó Bộ Tài chính có ý kiến và yêu cầu phải trả cổ tức bằng tiền mặt để nộp về ngân sách nhà nước.

Và phải đến đầu năm 2017 VietinBank mới chốt lại được phương án trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015, với tỷ lệ 7%, ứng với hơn 2.600 tỷ đồng.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.