Yêu cầu công khai và cưỡng chế 600 doanh nghiệp nợ thuế

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế...

Hai địa phương có số doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất là Hà Nội và Tp.HCM, mỗi nơi có 200 doanh nghiệp.

Huyền Anh

22/07/2015 10:26

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh thành, yêu cầu công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Kèm theo công văn là phụ lục danh sách 600 doanh nghiệp, là những đơn vị có số tiền thuế nợ lớn nhất trên địa bàn và có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày tại 63 tỉnh, thành phố.

Đây cũng là những doanh nghiệp đã được cơ quan thuế đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.

Hai địa phương có số doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất là Hà Nội và Tp.HCM, với số lượng chiếm 2/3 với tổng số 400 doanh nghiệp, trong đó mỗi nơi có 200 doanh nghiệp.

Với Hà Nội, đây phần lớn là những cái tên đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội công bố trước đó với tổng số tiền nợ của 200 doanh nghiệp là gần 4.672 tỷ đồng.

Tại Tp.HCM, tổng số nợ của 200 doanh nghiệp là trên 3.517 tỷ đồng.

Để đảm bảo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã yêu cầu các cục thuế địa phương thực hiện công khai thông tin về các doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị địa phương ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Biện pháp cụ thể được văn bản ngành tài chính nhắc tới là trích tiền từ tài khoản của đối tượng, yêu cầu phong tỏa tài khoản hoặc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách.