Tháng 10, giá trị giao dịch nhóm cổ phiếu HNX30 giảm hơn nửa

Trong tháng, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm 52,12% so với cùng kỳ năm 2018...

Diễn biến chỉ số HNX-Index trong tháng 10

Thủy Tiên

08/11/2019 16:28

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 10/2019.

Cụ thể, trong tháng, HNX có tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng không đổi là 367 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 13,04 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 130,4 nghìn tỷ đồng.

Về diễn biến, chỉ số HNX Index tháng 10 năm nay là tạo đỉnh sớm từ đầu tháng, giảm với biên độ rộng, sau khi giảm mạnh vào đầu tuần thứ 2 của tháng. Thị trường đã tăng mạnh trở lại và đến giữa tháng chỉ số HNX Index đã đạt đỉnh cao nhất trong tháng là 106,07 điểm (giảm 3,1% so với thời điểm cao nhất tính từ đầu năm). Sau đó thị trường lại giảm mạnh rồi mới hồi phục nhẹ vào những phiên giao dịch cuối tháng 10.

Theo đó, chỉ số HNX-Index đạt 105,19 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tăng 0,13% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 186,35 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1,37% so với cuối tháng 9/2019 và giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng, giảm 38,25% so với cùng kỳ năm 2018; tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết tháng 10 đạt hơn 666 triệu cổ phiếu, giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính bình quân giá trị giao dịch đạt hơn 375 tỷ đồng/phiên, tăng 0,5% so với tháng trước, tuy nhiên giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2018, tương ứng khối lượng giao dịch tháng 10 đạt hơn 29 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 3,4% so với tháng trước và giảm 38% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giao dịch đạt 6,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 87 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 31,8 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 420 tỷ đồng/phiên, giảm 53,37% so với năm 2018.

Về chỉ số giá cổ phiếu các ngành, chỉ có ngành tài chính tăng điểm với mức tăng 1,98 điểm (1,17 %) lên 171,13 điểm. Hai ngành còn lại đều giảm điểm, ngành công nghiệp giảm 6,24 điểm (-3,23%) xuống mức 186,88 điểm và chỉ số ngành xây dựng giảm 5,05 điểm (-3,94%) xuống mức 123,1 điểm. 

Bộ chỉ số quy mô có một chỉ số tăng và một chỉ số giảm điểm. Trong đó, chỉ số LargeCap tăng 0,7 điểm (0,44%) lên 160,11 điểm tại thời điểm cuối tháng 10, chỉ số Mid/SmallCap giảm 1,23% còn 153,97 điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 29,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 501 tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 265 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt hơn 247 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 10, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm 52,12% so với cùng kỳ năm 2018, tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 335 triệu cổ phiếu, giảm 47,98%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, nhóm cổ phiếu HNX30 có khối lượng giao dịch đạt 3,7 tỷ cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 57,2%; giá trị giao dịch đạt 64,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,2%.