Tháng 11, VSD cấp mã giao dịch cho 305 nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 11/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 305 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 36 tổ chức và 269 cá nhân...

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.762 mã – trong đó, có 4.523 tổ chức và 28.239 cá nhân.

Hà Anh

08/12/2019 10:51

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2019.

Theo đó, trong tháng 11/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 305 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 36 tổ chức và 269 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 13 tổ chức và 19 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 03 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 02 tổ chức và 01 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.762 mã – trong đó, có 4.523 tổ chức và 28.239 cá nhân.