Tháng 11, VSD cấp mã giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 11/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 57 tổ chức và 255 cá nhân...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

05/12/2018 21:59

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2018.

Theo đó, trong tháng 11/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 57 tổ chức và 255 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 40 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 10 tổ chức và 30 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 28.805 mã - trong đó, có 4.067 tổ chức và 24.738 cá nhân.