Tháng 6, 53 tổ chức được cấp mã giao dịch chứng khoán

Trong tháng 6/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 465 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 53 tổ chức và 412 cá nhân...

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã.

Hà Anh

09/07/2018 22:12

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2018.

Cụ thể, trong tháng 6/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 465 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 53 tổ chức và 412 cá nhân.

Ngoài ra, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư - trong đó, có 1 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã - trong đó, có 3.837 tổ chức và 23.389 cá nhân.