Tháng 7, đã cấp 343 mã giao dịch cho nhà đầu tư ngoại

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.568 mã - trong đó, có 3.889 tổ chức và 23.679 cá nhân...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

07/08/2018 08:09

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2018.

Theo đó, trong tháng 7/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 343 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 53 tổ chức và 290 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 1 tổ chức và 1 cá nhân.

VSD cho biết, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.568 mã - trong đó, có 3.889 tổ chức và 23.679 cá nhân.