Tháng 8, VSD đã cấp mã gia dịch cho 330 nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 8/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 330 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 35 tổ chức và 295 cá nhân...

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.896 mã – trong đó, có 3.923 tổ chức và 23.973 cá nhân.

Hà Anh

06/09/2018 18:58

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2018.

Theo đó, trong tháng 8/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 330 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 35 tổ chức và 295 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có, 8 tổ chức và 24 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 1 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.896 mã - trong đó, có 3.923 tổ chức và 23.973 cá nhân.