Thanh tra vụ lãnh đạo ACV bổ nhiệm hơn 70 người trước khi về hưu

Thanh tra Bộ Giao thông cho biết sẽ thanh tra về việc Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ký quyết định bổ nhiệm cho hơn 70 người trước khi về hưu...

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ký quyết định bổ nhiệm cho hơn 70 người trước khi về hưu.

KIỀU LINH

13/07/2018 15:29

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố Quyết định số 1500/QĐ-BGTVT về việc thanh tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo quyết định được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, Bộ sẽ thanh tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2016 đến nay và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đại diện Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nội dung thanh tra sẽ xem xét việc quy định nội bộ của AVC liên quan công tác bổ nhiệm, đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh vừa bổ nhiệm, đảm bảo các quy trình.

Qua thanh tra, phát hiện, ghi nhận những ưu điểm để tiếp tục phát huy; đồng thời kiến nghị, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện; yêu cầu xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý đối với vi phạm nếu có.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ về nghỉ hưu từ ngày 19/7/2018. Nhưng ngày 19/6 vừa qua, trước thời gian nghỉ hưu, ông Hùng đã ký cùng lúc 76 quyết định (từ số 2335 đến 2401) bổ nhiệm các trưởng, phó phòng trong tổng công ty.

Trong các quyết định, có một số phòng, ban được bổ nhiệm cùng lúc 3 lãnh đạo (1 trưởng, 2 phó), như: Phòng mua sắm, Phòng Công trình Kiến trúc, Phòng Sân đường, Phòng Kỹ thuật Thiết bị… Các lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Căn cứ để đưa ra các quyết định bổ nhiệm đều theo Nghị quyết 1108-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy ACV và theo đề nghị của Ban Tổ chức - Nhân sự.

Về việc này, đại diện ACV khẳng định: Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng công ty".