Thế giới Di động muốn gom hết cổ phiếu Trần Anh

MWG đăng ký mua thêm 1.203.671 cổ phiếu TAG, từ ngày 12/1/2018 đến ngày 11/2/2018. Nếu thành công, MWG sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 24,81 triệu cổ phiếu, tương đương 100% vốn cổ phần Trần Anh...

Hội đồng Quản trị MWG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 86.390 tỷ, tăng 36,5% so với kế hoạch năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.603 tỷ đồng, tăng 18,3% so với kế hoạch năm 2017.

Hà Anh

10/01/2018 16:45

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

Theo đó, MWG đăng ký mua thêm 1.203.671 cổ phiếu TAG, từ ngày 12/1/2018 đến ngày 11/2/2018. Nếu thành công, MWG sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ hơn 23 triệu cổ phiếu lên 24,81 triệu cổ phiếu, tương đương 100% vốn cổ phần Trần Anh.

Phương thức giao dịch mà MWG đưa ra là khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn với mức giá 34.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Thế Giới Di Động sẽ phải chi ra khoảng 42 tỷ đồng để sở hữu 100% vốn tại Trần Anh.

Trước đó, MWG công bố kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 9 cổ đông Trần Anh gồm: Nojima Corporation; ông Trần Xuân Kiên; bà Đỗ Thị Thu Hường; ông Phạm Ngọc Thanh; bà Đỗ Thị Kim Liên; bà ông: Trần Thị Vân Trang; ông Hoàng Anh Tuấn; ông Nghiêm Xuân Thắng và ông Bùi Xuân Hùng tổng cộng gần 6,2 triệu cổ phần với giá phát hành 93.000 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu được là gần 577 tỷ đồng.

Được biết, Hội đồng Quản trị MWG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 86.390 tỷ, tăng 36,5% so với kế hoạch năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.603 tỷ đồng, tăng 18,3% so với kế hoạch năm 2017.