12:52 - Thứ Năm, 1/8/2013

10 ngành đang “đuối” dần ở Mỹ

Trang Business Insider giới thiệu 10 ngành có mức doanh thu giảm hoặc tăng chậm lại trong vòng 5 năm tới ở Mỹ...

An Huy
<b>Sản xuất băng đĩa</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 3,87 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 3,16 tỷ USD</i><br><br>Xu hướng dịch chuyển sang truyền thông xã hội và truyền tải nội dung trên mang đã đem tới “vận đen” cho ngành sản xuất băng đĩa không chỉ ở Mỹ. <br><br>Theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu IBISWorld, mức độ rủi ro đối với ngành này ở Mỹ trong 5 năm tới ở mức rất cao, với doanh thu được dự báo giảm với tốc độ trung bình 3,9% mỗi năm.

Sản xuất băng đĩa

Doanh thu năm 2013: 3,87 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 3,16 tỷ USD


Xu hướng dịch chuyển sang truyền thông xã hội và truyền tải nội dung trên mang đã đem tới “vận đen” cho ngành sản xuất băng đĩa không chỉ ở Mỹ.

Theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu IBISWorld, mức độ rủi ro đối với ngành này ở Mỹ trong 5 năm tới ở mức rất cao, với doanh thu được dự báo giảm với tốc độ trung bình 3,9% mỗi năm.

<b>Sửa chữa thiết bị</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 3,67 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 3,40 tỷ USD</i><br><br>Ngành sửa chữa thiết bị ở Mỹ đối mặt với sự cạnh tranh lớn nhất từ các nhà sản xuất có chính sách bảo hành bao gồm sửa chữa sản phẩm bị hỏng hóc. Ngoài ra, tuổi thọ dài hơn của các loại thiết bị cũng khiến ngành này gặp khó. <br><br>Mức độ rủi ro của ngành này ở Mỹ trong năm tới bị IBISWorld cho là rất cao, với doanh thu được dự báo giảm trung bình 1,5% mỗi năm.<br>

Sửa chữa thiết bị

Doanh thu năm 2013: 3,67 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 3,40 tỷ USD


Ngành sửa chữa thiết bị ở Mỹ đối mặt với sự cạnh tranh lớn nhất từ các nhà sản xuất có chính sách bảo hành bao gồm sửa chữa sản phẩm bị hỏng hóc. Ngoài ra, tuổi thọ dài hơn của các loại thiết bị cũng khiến ngành này gặp khó.

Mức độ rủi ro của ngành này ở Mỹ trong năm tới bị IBISWorld cho là rất cao, với doanh thu được dự báo giảm trung bình 1,5% mỗi năm.

<b>Chế biến da</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 1,84 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 1,66 tỷ USD</i><br><br>Những nhân tố tác động nhiều nhất tới ngành chế biến da ở Mỹ là doanh thu không ổn định và hàng nhập khẩu ngày càng nhiều. Ngoài ra, suy thoái cũng làm giảm nhu cầu tiêu thụ đồ da của người tiêu dùng. Ngành này cũng bị gán mức rủi ro cao, với dự báo doanh thu sẽ giảm bình quân 1,9% mỗi năm.

Chế biến da

Doanh thu năm 2013: 1,84 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 1,66 tỷ USD


Những nhân tố tác động nhiều nhất tới ngành chế biến da ở Mỹ là doanh thu không ổn định và hàng nhập khẩu ngày càng nhiều. Ngoài ra, suy thoái cũng làm giảm nhu cầu tiêu thụ đồ da của người tiêu dùng. Ngành này cũng bị gán mức rủi ro cao, với dự báo doanh thu sẽ giảm bình quân 1,9% mỗi năm.

<b>Giao dịch nhiên liệu</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 46,05 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 51,29 tỷ USD</i><br><br>Doanh thu của ngành này phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thô và khí đốt. Trong bối cảnh các công ty khí đốt đầu tư để xây dựng thêm nhiều đường ống dẫn và cơ sở hạ tầng tốt hơn, các công ty giao dịch nhiên liệu sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn. Mức độ rủi ro của ngành này là cao trong 5 năm tới, và doanh thu có thể sẽ chỉ tăng 2,2% mỗi năm, theo IBISWorld.

Giao dịch nhiên liệu

Doanh thu năm 2013: 46,05 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 51,29 tỷ USD


Doanh thu của ngành này phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thô và khí đốt. Trong bối cảnh các công ty khí đốt đầu tư để xây dựng thêm nhiều đường ống dẫn và cơ sở hạ tầng tốt hơn, các công ty giao dịch nhiên liệu sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn. Mức độ rủi ro của ngành này là cao trong 5 năm tới, và doanh thu có thể sẽ chỉ tăng 2,2% mỗi năm, theo IBISWorld.

<b>Ngân hàng</b> <b>thương mại</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 507 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 725 tỷ USD</i><br><br>Các quy định giám sát ngặt nghèo hơn và sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến ngành ngân hàng thương mại ở Mỹ có thể phải đối mặt nhiều rủi ro trong 5 năm tới. Các ngân hàng giờ khó tăng phí dịch vụ và phải có mức vốn dự phòng cao hơn, dẫn tới khả năng sinh lợi giảm. <br><br>Theo dự báo của IBISWorld, ngành ngân hàng thương mại ở Mỹ sẽ có mức tăng trưởng doanh thu bình quan 7,4% trong 5 năm tới, và mức độ rủi ro là cao. <br>

Ngân hàng thương mại

Doanh thu năm 2013: 507 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 725 tỷ USD


Các quy định giám sát ngặt nghèo hơn và sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến ngành ngân hàng thương mại ở Mỹ có thể phải đối mặt nhiều rủi ro trong 5 năm tới. Các ngân hàng giờ khó tăng phí dịch vụ và phải có mức vốn dự phòng cao hơn, dẫn tới khả năng sinh lợi giảm.

Theo dự báo của IBISWorld, ngành ngân hàng thương mại ở Mỹ sẽ có mức tăng trưởng doanh thu bình quan 7,4% trong 5 năm tới, và mức độ rủi ro là cao.

<b>Sản xuất thiết bị gia dụng</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 15,46 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 17,72 tỷ USD<br></i><br>Giá nguyên vật liệu như thép và nhựa tăng, trong khi nhu cầu mới chỉ đang hồi phục, đã khiến ngành sản xuất thiết bị gia dụng Mỹ không ít khó khăn. Thực tế này khiến nhiều công ty trong ngành chuyển sản xuất ra nước ngoài, và sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập sẽ ngày càng lớn. <br><br>Trong 5 năm tới, mức độ rủi ro của ngành này là cao, và tăng trưởng doanh thu có thể đạt 2,8%/năm, theo IBISWorld.

Sản xuất thiết bị gia dụng

Doanh thu năm 2013: 15,46 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 17,72 tỷ USD

Giá nguyên vật liệu như thép và nhựa tăng, trong khi nhu cầu mới chỉ đang hồi phục, đã khiến ngành sản xuất thiết bị gia dụng Mỹ không ít khó khăn. Thực tế này khiến nhiều công ty trong ngành chuyển sản xuất ra nước ngoài, và sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập sẽ ngày càng lớn.

Trong 5 năm tới, mức độ rủi ro của ngành này là cao, và tăng trưởng doanh thu có thể đạt 2,8%/năm, theo IBISWorld.

<b>Trường dạy nghề</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 2,78 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 2,08 tỷ USD</i><br><br>Lĩnh vực này đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các trường cao đẳng và đại học. Nhiều sinh viên Mỹ muốn theo học đại học thay vì học nghề vì muốn gia tăng cơ hội kiếm việc làm. Học phí giảm để thu hút sinh viên khiến lợi nhuận của ngành này giảm. Trong 5 năm tới, mức rủi ro của ngành là cao, và doanh thu có thể giảm trung bình 5,6% mỗi năm.

Trường dạy nghề

Doanh thu năm 2013: 2,78 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 2,08 tỷ USD


Lĩnh vực này đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các trường cao đẳng và đại học. Nhiều sinh viên Mỹ muốn theo học đại học thay vì học nghề vì muốn gia tăng cơ hội kiếm việc làm. Học phí giảm để thu hút sinh viên khiến lợi nhuận của ngành này giảm. Trong 5 năm tới, mức rủi ro của ngành là cao, và doanh thu có thể giảm trung bình 5,6% mỗi năm.

<b>Bán buôn xăng dầu</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 388,57 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 439,53 tỷ USD</i><br><br>Rủi ro đối với ngành này đến từ biến động giá dầu thô toàn cầu. Giá dầu thế giới luôn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình địa chính trị ở Trung Đông. Trong khi đó, việc Mỹ có xu hướng thắt chặt các quy định về mức độ tiêu thụ nhiên liệu đối với xe hơi sẽ làm nhu cầu xăng dầu ở nước này giảm. <br><br>Theo dự báo của IBISWorld, doanh thu của ngành này sẽ tăng trung bình 2,5% mỗi năm trong 5 năm tới, và mức độ rủi ro là cao.

Bán buôn xăng dầu

Doanh thu năm 2013: 388,57 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 439,53 tỷ USD


Rủi ro đối với ngành này đến từ biến động giá dầu thô toàn cầu. Giá dầu thế giới luôn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình địa chính trị ở Trung Đông. Trong khi đó, việc Mỹ có xu hướng thắt chặt các quy định về mức độ tiêu thụ nhiên liệu đối với xe hơi sẽ làm nhu cầu xăng dầu ở nước này giảm.

Theo dự báo của IBISWorld, doanh thu của ngành này sẽ tăng trung bình 2,5% mỗi năm trong 5 năm tới, và mức độ rủi ro là cao.

<b>Nhà máy dệt</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 481,3 triệu USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 412 triệu USD<br></i><br>Hầu hết hoạt động dệt vải để sản xuất quần áo đều được thực hiện ở các quốc gia khác, trong khi các công ty Mỹ chỉ tập trung vào thiết kế và phát triển thương hiệu. Ngành này đối mặt với mức rủi ro cao và doanh thu dự báo giảm 3,1% mỗi năm trong 5 năm tới, theo IBISWorld.

Nhà máy dệt

Doanh thu năm 2013: 481,3 triệu USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 412 triệu USD

Hầu hết hoạt động dệt vải để sản xuất quần áo đều được thực hiện ở các quốc gia khác, trong khi các công ty Mỹ chỉ tập trung vào thiết kế và phát triển thương hiệu. Ngành này đối mặt với mức rủi ro cao và doanh thu dự báo giảm 3,1% mỗi năm trong 5 năm tới, theo IBISWorld.

<b>Xuất bản báo in</b><br><br><i>Doanh thu năm 2013: 33,37 tỷ USD<br>Dự báo doanh thu năm 2018: 27,68 tỷ USD</i><br><br>Báo in đang tiếp tục chịu sự chèn ép ngày càng lớn của truyền thông kỹ thuật số. Các khách hàng quảng cáo sử dụng báo điện tử ngày càng nhiều thay cho báo in. IBISWorld dự báo, trong 5 năm tới, doanh thu ngành báo in ở Mỹ sẽ giảm trung bình 3,67% mỗi năm, với mức rủi ro là cao.

Xuất bản báo in

Doanh thu năm 2013: 33,37 tỷ USD
Dự báo doanh thu năm 2018: 27,68 tỷ USD


Báo in đang tiếp tục chịu sự chèn ép ngày càng lớn của truyền thông kỹ thuật số. Các khách hàng quảng cáo sử dụng báo điện tử ngày càng nhiều thay cho báo in. IBISWorld dự báo, trong 5 năm tới, doanh thu ngành báo in ở Mỹ sẽ giảm trung bình 3,67% mỗi năm, với mức rủi ro là cao.

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.