Thêm hai công ty bị phạt 350 triệu do không đăng ký giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam (Hà Nội) bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

22/06/2019 13:34

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nam Vang; Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam và Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng- Công ty Cổ phần do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định, không giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Nam Vang (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do đã không báo cáo theo quy định pháp luật như: không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Đồng thời, công ty này bị phạt tiếp 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Được biết, Công ty Cổ phần Nam Vang có mã chứng khoán là NVC đã bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 23/5/2014 do kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp từ 2011 đến 2013. Đồng thời, lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/3/2013 theo báo cáo tài chính kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết.

* Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam (Hà Nội) cũng bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trước đó, Ủy ban chứng khoán vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 350 triệu đồng với Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, với lý do doanh nghiệp này không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Ngay trước quyết định này, cơ quan quản lý cũng xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 250 triệu đồng do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng.

Còn Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng-CTCP (Hải Phòng) bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Tổng công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2017; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018; việc bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ (miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 01/10/2018 theo Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018;...